# کندلوس

از مازندران چه می دانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مازندران                                                                                     موقعیت جغرافیایی استانمازندران     استانمازندرانبا حدود 24 هزارکیلومتر مربعمساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجهو 5 دقیقه ْ عرض شمالی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 129 بازدید