80درصد مساحت مازندران روی گسل زلزله قرار دارد

80درصد مساحت مازندران روی گسل زلزله قرار دارد

 استان مازندران از نظرسیل خیزی در شمار استان های اول کشور قرار دارد.بهزاد پور محمد مسئول ستاد حوادثغیرمترقبه مازندران روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: تخریب عرصه های جنگلی،تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و سازهای غیراصولی سیلاب های مخرب در سطح مازندرانرا افزایش داده است.وی گفت: به طور متوسط روزانه یک زلزله خفیف در مازندران رخ میدهد.وی افزود: 80درصد مناطق مازندران روی گسل زلزله یا حاشیه آن قرار دارد.وی بااشاره به استعداد بالای مازندران در زلزله خیزی افزود: خانه های روستایی مازندراندر زلزله بالای 4 ریشتر و خانه های مناطق شهری در زلزله های بالای 4/5 ریشتری عموماتخریب می شوند.پورمحمد یادآور شد: طی ماه های گذشته سال جاری 10 مورد حادثهغیرمترقبه در مازندران روی داد که بالغ بر 476 میلیارد ریال خسارت برجای گذاشتهاست.وی افزود: مازندران در یکصد سال اخیر 150 زلزله بالای 4 ریشتر بخود دیده و حتیزلزله بالای 7 درجه ای نیز در این استان به وقوع پیوسته است.وی مجموع اعتبار ستادحوادث غیرمترقبه مازندران را در سال جاری با 35 درصد افزایش نسبت به سال قبل 170میلیارد ریال اعلام کرد.
رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه مازندران در مورد زمان اتمامعملیات بازسازی مناطق زلزله زده غرب این استان گفت: بازسازی این مناطق در صورتاختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار تا اوایل تابستان سال آینده خاتمه خواهدیافت.

/ 0 نظر / 10 بازدید