اولین کشتی ساز و پایه گذار نیروی دریایی در ایران

اولین کشتی ساز و پایه گذار نیروی دریایی در ایران

فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران از روی تاریخ مصور و مدون قدیم ایران که در دوره ساسانیان تهیه گردیده بود، داستانهای حماسی تاریخی خود را سرود که نیروی دریایی در این تاریخ نقش عمده را دارا می باشد.

به نقل از فردوسی، اولین کشتی ساز و پایه گذار نیروی دریایی در ایران "جمشید" از سلسله پیشدادیان بوده است:

گذر کرد از آن پس بکشتی بر آب                   ز کشور بکشور برآمد شتاب

به نقل از شاهنامه، نیروی دریایی ایران در زمان پیشدادیان هزاران کشتی داشته است:

پس زورق آمد ز کشتی هزار                          به آب اندرون راند بس شهریار

اولین ناوهای جنگی و اولین ناوگان نظامی

در سال 1311 ناوهای ببر، پلنگ، سیمرغ، کرکس، شاهرخ و شهباز (ساخت ایتالیا) تحت فرماندهی ناخدا "غلامعلی بایندر" (اولین فرمانده نیروی دریایی)، با کمک کارشناسان ایتالیایی از طریق کانال سوئز، دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای عمان عازم خلیج فارس شدند و در 14 آبان 1311 در بوشهر لنگر انداختند و تسهیلات پشتیبانی ناوها در خرمشهر ایجاد گردید. 

اولین عملیات دریایی

در سال 1302 در سرکوبی مخالفتهای ترکمنها و نهضتهای دشت گرگان عملیات نیروی زمینی و نیروی انتظامی از طریق دریا به وسیله کشتی سفید رود پشتیبانی گردید. توفیق این راه کار، دولت را بیشتر به اهمیت وجودی نیروی دریایی در دریای خزر و خلیج فارس واقف نمود.

اولین ناو مین جمع کن

دولت ایران با استفاده از تضاد منافع آلمانیها و ایتالیایی ها، با انگلیسیها و فرانسویها موفق گردید در سال 1304 یک ناو مین جمع کن آلمانی 140 تنی خریداری و شاهین نامگذاری نمایند، و دو افسر ایتالیایی به عنوان مستشار دریایی استخدام نموده و 9 نفر جهت طی دوره دانشکده دریایی در سال 1306 و 9 نفر دیگر در سال 1308 به ایتالیا اعزام و متعاقب آن ناوهایی به ایتالیا سفارش و افسران و درجه داران دیگری به ایتالیا اعزام نماید.

اولین عملیات دریایی

در سال 1302 در سرکوبی مخالفتهای ترکمنها و نهضتهای دشت گرگان عملیات نیروی زمینی و نیروی انتظامی از طریق دریا به وسیله کشتی سفید رود پشتیبانی گردید. توفیق این راه کار، دولت را بیشتر به اهمیت وجودی نیروی دریایی در دریای خزر و خلیج فارس واقف نمود.

 منبع: تاریخچه نیروی دریایی

/ 0 نظر / 39 بازدید