مشکل کم آبی و نمک زمین و نظرات دکتر اسدالله ابراهیمیان - محقق و پژوهشگر

مشکل کم آبی و نمک زمین و نظرات دکتر اسدالله ابراهیمیان - محقق و پژوهشگر
این تصویر کره زمین را در مقایسه با 3 کره آب نشان میدهد. اگر تمام آبهای کره زمین را در یکجا جمع کنیم کره ای به قطر 1400کیلومتر میشود. اگر این کره بزرگ آب را در فلات ایران قرار دهیم کوهی از اب به ارتفاع 1400 و عرض 1400 و طول 1400 کیلومتر میشود که معادل فاصله بین همدان تا بندر عباس است.
در کنار این کره بزرگتر آب هم کره کوچکتری است که اگر تصویر را بزرگتر کنیم آنرا بهتر میبینیم. این کره کوچکتر آب نمایانگر تمام آبهای شیرین است که به صورت آبهای زیرزمینی، سطحی و یخهای قطبی هستند. این کره آب کوچکتر کمی بیش از مقدار آبی است که در دریاچه خزر وجود دارد. اما در تصویر میتوان یک کره بسیار کوچکتر آب هم دید که نمایانگر تمام آبهای گورا و شیرینی است که در دسترس بشر دیگر جانداران (حیوانات) میباشد. 

این آب شیرین حاصل یک پدیده طبیعی به نام گردش آب در طبیعت است که کارش تصفیه آب از آلاینده های مثل نمک است. سهم ایران که مساحتش معادل 1.1% از کل خشکی ها است بسیار کمتر از میانگین جهانی ست و تنها 0.1% از افروریزهای اسمانی نصیب فلات ایران میشود. و این مقدار هم یک روند کاهشی داشته است که در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود سهم ایران در شرایط کنونی بازهم تقلیل خواهد یافت به طوریکه فلات مرکزی ایران در 50 سال آینده غیر قابل زیست خواهد شد. اگر باور ندارین به 3 عکس قلات ایران نگاه کنید. روند این تقلیل فروزیزها با تخریب زیست محیطی فلات ایران رابطه مستقیم دارد و تا زمانیکه روند تخریب فلات ایران متوقف و یا وارونه نشود فروزیزهای اسمانی در منطقه افزایش نخواهند یافت. 

راه حل مساله در نمک زدایی فلات ایران است زیرا نمک فزاینده در خاک مانع رویش گیاهان میشود و وقتی پوشش گیاهی نباشد باران هم از منظقه نمکزار قهر میکند. نه سد ها را خراب گنیم و نه مساله را به گردن این و آن بیاندازیم. راه حل مساله در زدودن نمک از خاک فلاتایران است. به محض اینکه میزان نمک خاک به زمان کوچ آریایی ها کاهش دهیم قلات ایران خود به خود سرسبز میشود. 

 
 
 

این مقاله با تلاش دکتر اسدالله ابراهیمیان - محقق و پژوهشگر ایرانی مقیم امریکا تهیه شده است

 

 


اگر وقت کردید این مقاله را به دقت بخوانید:
http://www.radiozamaneh.com/123370 
/ 0 نظر / 109 بازدید