امروز محیط زیست ایران به شدت دستخوش تخریب و در استانه اضمحلال زیستی کامل است

امروز محیط زیست ایران به شدت دستخوش تخریب و در استانه اضمحلال زیستی کامل است
امروز محیط زیست ایران به شدت دستخوش تخریب و در استانه اضمحلال زیستی کامل است. دست اندرکاران محیط زیست هم بیشتر مشغول عزاداری برای گوزن زرد به ناحق کشته شده توسط دشمنان هستند. هر روز که میگذرد حداقل 200 تن نمک به زخم فلات مرکزی ایران اضافه میشود. مسئولان انکار و کتمان این مشکل را تا خدی پبش برده اند که شوره زار بی آب و علف را محیط زیست مینامند! این چگونه محیط زیستی است که جتی یک بوته گیاه هم در ان نمیتوان پیدا کرد!؟ 
بسیار مضحک است که نمکزار و شوره زار و کویر که در ان هیچ گیاهی نمیتواند رشد کند را "محیط زیست" بنامیم. شاید "محیط مرگ" نامی با مسما تر باشد. 

کاری که ایران لازم است به سرعت شروع کند اینست که مسئولیت و حیطه مدیریت سازمان محیط زیست را به حفظ و نگهداری مناطق حفاظت شده و گونه های تحت حفاظت محددود کند و سازمانی جدید با نام سازمان بازیابی فلات ایران به منظور بازگرداندن رستنی ها به سرزمین فلات ایران ایجاد کند. کار این سازمان جدید در وحله اول نمک زدایی و تقلیل نمک در سرزمین فلات ایران می باشد. اگر این مرحله به درستی اجرا شود لایه سبزینه به زیستبوم ها برخواهد گشت و در مدت کوتاهی سایر گونه ها هم به خودی خود در منطقه پیدا خواهند شد. از همه مهمتر میزان بارندگی هم افزایش خواهد یافت. 

به امید روزی نه چندان دور که دولت از خواب گران برخیزد و تا دیر نشده فلات ایران را نمکزدایی کند و گرنه به عقیده بنده فلات ایران تا 50 سال آینده بی آب و غیر قابل سکونت خواهد شد. این ربط چندانی به سد سازی ندارد و اگر سد ها را هم نمیساختیم مساله خشک سالی مفرط گریباگیر منطقه میشد. ساختن سد ها و ذخیره کردن آب در این سالهای بی باران را میتوان مدیریت قابل قبولی از منابع تحلیل رونده آب دانست. اما بزرگترین اشتباه اینست که آب پشت سد هارا به گودال نمک ارومیه بریزیم. چون هم آب هدر میرود و هم خشکسالی پابرجا خواهد ماند. مگر اینکه هرچه زودتر دست به کار شویم و فلات را نمک زدایی کنیم زیر راه حل مشکل فلات ایران در نمکزدایی آنست. 
شاید لازم باشد که در یک روز معین یک زنچیره انسانی از کویر نمک تا دریای عمان تشکیل دهیم و نمک کویر نمک را کیسه کیسه و دست به دست به دریای آزاد منتقل کنیم. از ان مهمتر اینست که مصرف سرانه نمک را به صفر برسانیم.

 

 

 

 

این مقاله با تلاش دکتر اسدالله ابراهیمیان - محقق و پژوهشگر ایرانی مقیم امریکا تهیه شده است

/ 0 نظر / 10 بازدید